X

 

ԵՐԵՒԱՆԻ ԱՌՆՈ ԲԱԲԱՋԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ԵՐԱԺՇՏԱՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋ ՊՈԱԿ

 

                        

 

Օտարերկրյա քաղաքացիները, ըստ Հայաստանի Հանրապետության նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների ընդունելության կարգի, Քոլեջ կարող են ընդունվել՝ վճարովի համակարգում: 

Օտարերկրյա /ոչ սփյուռքահայ/ քաղաքացիների համար ուսման վարձը բոլոր բաժիններում սահմանված է 500000 (հինգ հարյուր  հազար) ՀՀ դրամ:

 


2022-2023 ուսումնական տարվա ընդունելություն


Հարգելի' դիմորդ

 Այս տարի Երևանի Առնո Բաբաջանյանի անվան պետերաժշտամանկավարժական քոլեջ դիմում-հայտերը ներկայացվելու են առցանց dimord.emis.am կայքում։ 

       Դիմում- հայտ ներկայացնելուց հետո, հայտագրման համակարգը կտրամադրի դիմորդին քննական թերթիկ, որտեղ նշված կլինեն քննությունների օրերն ու ժամերը: Հարկավոր կլինի պատճենահանել քննական թերթիկը և դրանով համապատասխան օրը ներկայանալ քննության:

 


                                                                                          

Հիշեցում

Քննության  ներկայանալ քննական թերթիկով, անձը հաստատող փաստաթղթով (անձնագրով, իսկ մինչև 16 տարեկան դիմորդը՝ ծննդյան վկայականով, եթե անձնագիր չունի, կամ զինվորական գրքույկով, կամ ՀՀ ոստիկանության բաժինների կողմից տրված համապատասխան ձևով):                                

 

 Քննությունների ժամանակացույցով նախատեսված օրն անհարգելի պատճառով քննությանը չներկայացած դիմորդին չի թույլատրվում մասնակցել հետագա քննություններին: Հարգելի պատճառով քննությանը չներկայացած դիմորդին, ընդունող հանձնաժողովի որոշմամբ, հնարավորություն է տրվում այն հանձնել, եթե տվյալ առարկայի քննությունները քոլեջում չեն ավարտվել:

 Քոլեջը նվագակցող չի տրամադրում: Դիմորդը կարող է ներկայանալ իր նվագակցողի հետ (մեկ  անձ),ֆոնոգրամա օգտագործելու դեպքում ներկայանալ կամ սեփական նվագարկիչով, կամ կրիչով ( флешка), կամ CD սկավառակով: Հնարավոր է նաև ելույթ ունենալ առանց նվագակցողի:

  Հարցերի համար զանգահարել` (+374)10285320, 091781370 հեռախոսահամարներով:

 


 

2022-2023 ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ


1.    ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄ

0215.06.5  ԳՈՐԾԻՔԱՅԻՆ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏ

«ԴԱՇՆԱՄՈՒՐ»

Դիմորդը պետք է կատարի՝
1.      Երկու էտյուդ
2.      Եռաձայն պոլիֆոնիկ ստեղծագործություն
3.      Խոշոր կտավի ստեղծագործություն (ռոնդո, վարիացիաներ, սոնատի կամ կոնցերտի I մաս կամ  II և III մասեր)
4.      Մեկ պիես (ցանկալի է՝ վիրտուոզ)


0215.06.5 ԳՈՐԾԻՔԱՅԻՆ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏ․ «ԼԱՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ»
Ջութակ, ալտ

Դիմորդը պետք է կատարի՝
1.      ա) Եռօկտավ երկու գամմա (մաժոր և մինոր), լեգատո՝ 4,    8, 12 և 24 հնչյուններով) և արպեջիոներ
          բ) Մաժոր և մինոր գամմաներ տերցիաներով, սեքստաներով և օկտավաներով՝ առաջին երեք դիրքերի (позиция) սահմաններում 
2.  Մեկ էտյուդ
3.  Խոշոր կտավի ստեղծագործություն (հնագույն սոնատի  երկու մաս կամ կոնցերտի I կամ II և III մասերը)
4.  Պիես (ցանկալի է՝ վիրտուոզ բնույթի)


                                                                                                      Թավջութակ


Դիմորդը պետք է կատարի՝
1.      ա) Եռօկտավ երկու գամմա՝ մաժոր և մինոր, արպեջիո, լեգատո՝ 4, 8, և 16 հնչյուններով
          բ) Մաժոր և մինոր գամմաներ տերցիաներով, սեքստաներով և      օկտավաներով՝ չափավոր տեմպով առաջին երեք                     դիրքերի (позиция) սահմաններում
2.    Մեկ էտյուդ
3.    Խոշոր կտավի ստեղծագործություն (սոնատի կամ կոնցերտի I կամ II և III մասեր)
4.    Մեկ պիես


                                                                                                  Կոնտրաբաս


Դիմորդը պետք է կատարի՝
1.      Գամմաներ՝ մաժոր և մինոր (2 նշան ունեցող)
2.      Մեկ էտյուդ
3.      Երկու պիես
                                                                                                       Տավիղ


Դիմորդը պետք է կատարի՝
1.      Երկու գամմա՝ մաժոր և մինոր (մինչև 4 նշան ունեցող), մեծ արպեջիոներ՝ ձեռքերի հաջորդումով
2.      Մեկ էտյուդ
3.      Տարաբնույթ երկու պիես


                                                                                                        Կիթառ


Դիմորդը պետք է կատարի՝
1. Մեկ էտյուդ
2. Երկու տարաբնույթ պիես
3. Մեկ  մեծածավալ ստեղծագործություն


                                   0215.06.5 ԳՈՐԾԻՔԱՅԻՆ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏ «ՓՈՂԱՅԻՆ ԵՎ ՀԱՐՎԱԾԱՅԻՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ»
                            Փողային գործիքներ`Ֆլեյտա, հոբոյ, կլարնետ, սաքսոֆոն, ֆագոտ, շեփոր, տրոմբոն և այլ գործիքներ


Դիմորդը պետք է կատարի՝
1.  Գամմաներ՝ մաժոր և մինոր (մինչև 4 նշան ունեցող), ստակատո և լեգատո, արպեջիոներ համաչափ շարժմամբ
2.  Մեկ էտյուդ
3.  Երկու տարաբնույթ պիես կամ ցիկլային ստեղծագործության մասեր


                                                                Հարվածային գործիքներ՝ քսիլոֆոն, մարիմբա


Դիմորդը պետք է կատարի՝
1.  Գամմաներ՝ մաժոր և մինոր (մինչև 4 նշան ունեցեղ), արպեջիոներ միջին տեմպով,
2.  Մեկ էտյուդ
3.  Երկու տարաբնույթ  պիես կամ ցիկլային ստեղծագործության մասեր


                                            0215.06.5 ԳՈՐԾԻՔԱՅԻՆ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏ «ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ»
                                                                                                         Քանոն


Դիմորդը պետք է կատարի՝
1.  Մեկ էտյուդ,
2.  Երկու տարաբնույթ պիես,
3.  Մեկ խոշոր կտավի  ստեղծագործություն (կոնցերտ, վարիացիա, ռապսոդիա և այլ)


                                                                           Թառ, քյամանչա, ուդ, շվի, սանթուր, սազ


Դիմորդը պետք է կատարի՝
1.   Երկու տարաբնույթ պիես
2.   Մեկ մեծածավալ ստեղծագործություն (վարիացիա, ֆանտազիա և այլ)


                                                                                                Դուդուկ, բլուլ


Դիմորդը պետք է կատարի՝
1.   Երկու հայ ժողովրդական մեղեդի (մշակումներ)
2.   Երկու ռիթմիկ ստեղծագործություն (պարային բնույթի)

                                                                                                         Դհոլ


Դիմորդը պետք է կատարի՝
1.   Ռիթմիկ պատկերներ (երկկոտորակներ, եռակոտորակներ 
2.   Ռիթմիկ պատկերի թերթից ընթերցում ( պարզ և բարդ չափերում)

                                                                                                     Ակորդեոն


Դիմորդը պետք է կատարի՝
1.   Մեկ էտյուդ
2.   Երկու տարաբնույթ պիես
3.   Մեկ խոշոր կտավի  ստեղծագործություն (ռոնդո, սոնատ, սոնատին և այլ)

 


0215.01.5 ԵՐԳԵՑՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
Դիմորդները պետք է դրսևորեն անհրաժեշտ ձայնային և երաժշտական տվյալներ, ունենան առողջ ձայնային ապարատ, երաժշտական լսողություն, ռիթմի զգացողություն և հիշողություն: Ընդունվողները չպետք է ունենան կայուն խոսակցական, ինչպես նաև մասնագիտական գործունեությանը խանգարող՝ արտահայտված ֆիզիկական թերություններ: Դիմորդները պետք է անցած լինեն բժշկական ստուգում ֆոնիատորի և լարինգոլոգի մոտ:

Դիմորդները պարտավոր են կատարել.
ա) Դասական երգեցողություն՝ տարբեր կոմպոզիտորների երկու-երեք ստեղծագործություն (երգ, ռոմանս, թեթև արիա), ժողովրդական երգեցողություն՝ 2 ժող. երգ, հայ կոմպոզիտորի մեկ ստեղծագործություն, էստրադային երգեցողություն՝ երեք տարաբնույթ ստեղծագործություն որոնցից մեկը պարտադիր հայ հեղինակի: 
բ) արտասանել բանաստեղծություն, առակ կամ հատված գեղարվեստական որևէ երկից:2.    Սոլֆեջիո և երաժշտական գրագիտություն


«Դաշնամուր». «Լարային գործիքներ» (ջութակ, ալտ, թավջութակ), «Երգչախմբային դիրիժորություն» մասնագիտությունների գծով ընդունվողների համար սոլֆեջիոյից և երաժշտական գրագիտությունից քննական պահանջները սահմանվում են մանկական երաժշտական դպրոցի 7-ամյա ուսուցման ծրագրի ծավալով, իսկ «Լարային նվագարաններ»(կոնտրաբաս, տավիղ, կիթառ), «Փողային և հարվածային գործիքներ» և «Ժողովրդական գործիքներ» մասնագիտությունների գծով ընդունվողների համար՝ 5 - ամյա ուսուցման ծրագրերի ծավալով:

2.1.    Սոլֆեջիո
0215.06.5 Գործիքային կատարողական արվեստ «Դաշնամուր», «Լարային գործիքներ» (ջութակ, ալտ, թավջութակ), 0215.02.5 «Երգչախմբավարություն»
Դիմորդներից պահանջվում է.
1.    Գրել միաձայն թելադրություն 8 տակտ ծավալով, մաժոր կամ մինոր տոնաձայնություններից մեկում քրոմատիզմով: Չափերը՝ 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8: Ռիթմական դժվարություններ՝ սինկոպաների պարզ տեսակներ, տրիոլներ, կետով նոտաներ, տասնվեցերորդականներ: Թելադրվում է 10 անգամ, 25 րոպեի ընթացքում: 
2.    Երգել մաժոր (բնական և հարմոնիկ), մինոր (բնական, հարմոնիկ և մելոդիկ) գամմաններ:
3.    Երգել տոնայնության մեջ. 
ա) աստիճաններ,
բ) ինտերվալներ՝ դիատոնիկ; բնորոշ և եռատոներ՝ լուծումներով: 
գ) ակորդներ՝ գլխավոր աստիճանների եռահնչյուններն իրենց շրջվածքներով, փքց 35 և մծց 35 լուծումներով, D7 և շրջվածքները լուծումներով, փոքր և փոքրացված ձգտող VII7 լուծումներով; II7 լուծումներով:
4.    Երգել հնչյունից վեր և վար դիատոնիկ ինտերվալներ, դեպի վեր՝ եռատոներ, բնորոշ ինտերվալներ լուծումներով: Ակորդներ՝ եռահնչյուններ և շրջվածքներ; փքց 35 և մծց 35 լուծումներով; D7 և շրջվածքները լուծումներով; փոքր և փոքրացված ձգտող VII7 լուծումներով; II7 լուծումներով և տոնայնությունների որոշմամբ:
5.    Նոտային տեքստի թերթից երգեցողություն:
6.    Լսողությամբ որոշել.
ա) լադեր, մաժոր (երկու տեսակ), մինոր (երեք տեսակ); առանձին տետրախորդներ, աստիճաններ
բ) ինտերվալներ և ակորդներª առանձին և հաջորդաբար: 

0215.06.5 Գործիքային կատարողական արվեստ «Փողային և հարվածային գործիքներ», «Ժողովրդական գործիքներ», «Լարային գործիքներ» (կոնտրաբաս, տավիղ, կիթառ) 

Դիմորդները պարտավոր են.
1.    Գրել միաձայն թելադրություն 8 տակտ ծավալով, մաժոր կամ մինոր տոնայնություններից մեկում: Չափերը՝ 2/4, 3/4, 4/4, 3/8: Ռիթմական դժվարություններ՝ քառորդներ, ութերորդականներ, տասնվեցերորդական կետով նոտաներ (կես նոտա կետով; քառորդ կետով և ութերորդական; ութերորդական կետով և տասնվեցերորդական; ութերորդական և երկու տասնվեցերորդական; երկու տասնվեցերորդական և ութերորդական): Թելադրվում է 12 անգամ՝ 30 րոպեի ընթացքում: 
2.    Երգել գամմա. մաժոր (բնական, հարմոնիկ), մինոր (բնական, հարմոնիկ, մելոդիկ) բանալիի մոտ մինչև հինգ նշան:
3.    Երգել տոնայնության մեջ.
ա) աստիճաններ,
բ) ինտերվալներ՝ դիատոնիկ; եռատոներ; բնորոշ ինտերվալներ (մծց2 և փքց7) լուծումներով,
գ) ակորդներ. գլխավոր աստիճանների եռահնչյուններն իրենց շրջվածքներով, փքց 35 (մաժորի և հարմոնիկ մինորի VII աստիճանի վրա); D7 և շրջվածքները լուծումներով, փոքր և փոքրացված ձգտող VII7 լուծումներով:
4.    Երգել հնչյունից դեպի վեր դիատոնիկ ինտերվալներ; եռատոներ; բնորոշ ինտերվալներ (մծց2 և փքց7)  լուծումներով և տոնայնության որոշմամբ: Ակորդներ՝ եռահնչյուններ և շրջվածքներ; փքց 35 լուծումով, D7 և շրջվածքներ, փոքր և փոքրացված ձգտող VII7 լուծուներով և տոնայնությունների որոշմամբ:
5.    Նոտային տեքստի թերթից երգեցողություն:
6.    Լսողությամբ որոշել.
ա) լադեր, մաժոր (երկու տեսակ), մինոր (երեք տեսակ); առանձին տետրախորդներ, աստիճաններ
բ) ինտերվալներ և ակորդներ՝ առանձին և հաջորդաբար: 


2.2 Երաժշտական գրագիտություն


0215.06.5 Գործիքային կատարողական արվեստ «Դաշնամուր», «Լարային գործիքներ» (ջութակ, ալտ, թավջութակ)
0215.02.5 «Երգչախմբավարություն»

Դիմորդները պարտավոր են՝
1.    Գիտենալ նոտագրության ընդունված կանոնները, ջութակի և բասի բանալիները, հնչյուների տառային անվանումները, ալտերացիայի նշանները, օկտավների անվանումները՝ նշելով դաշնամուրի ստեղնաշարի վրա, դիատոնիկ և քրոմատիկ կիսատոներ և ամբողջ տոներ, էնհարմոնիկ հավասար հնչյուններ:
2.    Գիտենալ մետր, ռիթմ, չափ, տեմպ հասկացողությունները: Չափի հիմնական տեսակները: Կարողանալ տևողությունները խմբավորել տակտերի մեջ:
3.    Դաշնամուրով նվագել (անվանելով հնչյունները) ցանկացած մաժոր (երկու տեսակի) և մինոր (երեք տեսակի) գամմաներ: Անվանել մաժոր և մինոր ցանկացած տոնայնության բանալու նշանները, տոնայնությունների տառային նշանակումները: Գամմայի տվյալ աստիճանով (գլխավոր և օժանդակ) որոշել մաժոր և մինոր տոնայնության տոնիկան:
4.    Գիտենալ տոնայնության սահմանումը; տոնայնությունների կվինտային շրջանը, զուգահեռ, համանուն և էնհարմոնիկ հավասար տոնայնությունները:
5.    Կառուցել և որոշել ինտերվալները՝ օկտավայի սահմանում (մաքուր, մեծ, փոքր, եռատոներ, բնորոշներ): 
6.    Կառուցել եռատոներ և բնորոշ ինտերվալներª լուծել, որոշել տոնայնությունները: Տրված ինտերվալով (եռատոն և բնորոշ) որոշել տոնայնությունները:
7.    Շրջել ինտերվալը և որոշել ստացվածը, տրված ինտերվալը մեծացնել և փոքրացնել, կառուցել կոնսոնանս և դիսոնանս ինտերվալներ; դիսոնանս ինտերվալները լուծել կոնսոնանսների մեջ; էնհարմոնիկ եղանակով փոխարինել տվյալ ինտերվալը:
8.    Տոնայնության մեջ կառուցել գլխավոր եռահնչյուններ:
Մեծացրած և փոքրացրած եռահնչյուններ լուծումներով; D7 շրջվածքներ լուծումներով, փոքր և փոքրացրած ձգտող VII7 լուծումներով, II7 լուծումներով:
 Տրված հնչյունից կառուցել մաժոր, մինոր; մեծացրած և փոքրացրած եռահնչյունները՝ լուծումներով և տոնայնությունների որոշմամբ: Մաժոր և մինոր եռահնչյան շրջվածքներ: D7 և շրջվածքներ; փոքր և փոքրացված VII7, II7 լուծումներով և տոնայնության որոշմամբ: 
Տրված ակորդով որոշել տոնայնությունը (մաժոր և մինոր):
9.    Կարդալ մաժորի և մինորի քրոմատիկ գամմաները, որոշել առաջին կարգի ազ•ակից տոնայնությունները:


0215.06.5 Գործիքային կատարողական արվեստ «Լարային գործիքներ» (կոնտրաբաս, տավիղ), «Փողային և հարվածային գործիքներ», «Ժողովրդական գործիքներ»
Դիմորդները պարտավոր են՝
1.    Գիտենալ նոտագրության ընդունված կանոնները, ջութակի և բասի բանալիները, հնչյուների տառային անվանումները, ալտերացիայի նշանները, օկտավների անվանումները՝ նշելով դաշնամուրի ստեղնաշարի վրա, դիատոնիկ և քրոմատիկ կիսատոներ և ամբողջ տոներ, էնհարմոնիկ հավասար հնչյուններ:
2.    Գիտենալ մետր, ռիթմ, չափ, տեմպ հասկացողությունները: Չափի հիմնական տեսակները: Կարողանալ տևողությունները խմբավորել տակտերի մեջ:
3.    Դաշնամուրով նվագել (անվանելով հնչյունները) ցանկացած մաժոր (երկու տեսակի) և մինոր (երեք տեսակի) գամմաներ: Անվանել մաժոր և մինոր ցանկացած տոնայնության բանալու նշանները, տոնայնությունների տառային նշանակումները: Գամմայի տվյալ աստիճանով (գլխավոր և օժանդակ) որոշել մաժոր և մինոր տոնայնության տոնիկան:
4.    Գիտենալ տոնայնության սահմանումը; տոնայնությունների կվինտային շրջանը, զուգահեռ, համանուն:
5.    Կառուցել և որոշել ինտերվալները՝ օկտավայի սահմանում (մաքուր, մեծ, փոքր, եռատոներ, բնորոշներ):
6.    Կառուցել եռատոներ և բնորոշ ինտերվալներ՝ (մծց2 և փքց7)  տոնայնության մեջ և հնչյունից՝ լուծել, որոշել տոնայնությունները: Տրված ինտերվալով (եռատոն և բնորոշ) որոշել տոնայնությունները:
7.    Շրջել ինտերվալը և որոշել ստացվածը, տրված ինտերվալը մեծացնել և փոքրացնել, կառուցել կոնսոնանս և դիսոնանս ինտերվալներ; դիսոնանս ինտերվալները լուծել կոնսոնանսների մեջ:
8.    Տոնայնության մեջ կառուցել գլխավոր եռահնչյուններ:
Փոքրացրած եռահնչյունը (մաժորի և հարմոնիկ մինորի VII աստիճանի վրա); D7 և շրջվածքները լուծումներով; փոքր և փոքրացրած ձգտող VII7 լուծումներով:
 Տրված հնչյունից կառուցել մաժոր, մինոր; մեծացրած և փոքրացրած եռահնչյունները; փոքրացրած եռահնչյունը (մաժորի և հարմոնիկ մինորի VII աստիճանի վրա) լուծումներով և տոնայնությունների որոշմամբ: Մաժոր և մինոր եռահնչյան շրջվածքներ: D7 և շրջվածքներ; փոքր և փոքրացված VII7, II7 լուծումներով և տոնայնության որոշմամբ: 
Տրված ակորդով որոշել տոնայնությունը (մաժոր և մինոր):


215.03.5    «Երաժշտության տեսություն»


Դիմորդները քննություն են հանձնում «Դաշնամուր», «Լարային գործիքներ» (ջութակ, ալտ, թավջութակ) մասնագիտությունների համար սահմանված պահանջների համաձայն, սակայն դրա հետ մեկտեղ նրանք պետք է հանդես բերեն երաժշտական դպրոցի սոլֆեջիոյի ծրագրի առավել խոր իմացություն և ավելի ազատ տիրապետեն դասընթացի գործնական հմտություներին: 
Գրել միաձայն թելադրություն 8 տակտ ծավալով, մաժոր կամ մինոր տոնաձայնություններից մեկում քրոմատիզմով: Չափերը՝ 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8: Ռիթմական դժվարություններ՝ սինկոպաների տեսակներ, տրիոլներ, կետով նոտաներ, տասնվեցերորդականներ: Թելադրվում է 10 անգամ, 25 րոպեի ընթացքում: 
1.    Երգել մաժոր (բնական և հարմոնիկ), մինոր (բնական, հարմոնիկ և մելոդիկ) •ամմաններ:
2.    Երգել տոնայնության մեջ. 
ա) աստիճաններ,
բ) ինտերվալներ՝ դիատոնիկ; բնորոշ և եռատոներª լուծումներով: 
գ) ակորդներ՝ գլխավոր աստիճանների եռահնչյուններն իրենց շրջվածքներով, փքց 35 և մծց 35 լուծումներով, D7 և շրջվածքները լուծումներով, փոքր և փոքրացված ձգտող VII7 լուծումներով; II7 լուծումներով:
3.    Երգել հնչյունից վեր և վար դիատոնիկ ինտերվալներ, դեպի վեր՝ եռատոներ, բնորոշ ինտերվալներ լուծումներով: Ակորդներ՝ եռահնչյուններ և շրջվածքներ; փքց 35 և մծց 35 լուծումներով; D7 և շրջվածքները լուծումներով; փոքր և փոքրացված ձգտող VII7 լուծումներով; II7 լուծումներով և տոնայնությունների որոշմամբ:
4.    Նոտային տեքստի թերթից երգեցողություն:
5.    Լսողությամբ որոշել.
ա) լադեր, մաժոր (երկու տեսակ), մինոր (երեք տեսակ); առանձին տետրախորդներ, աստիճաններ
բ) ինտերվալներ և ակորդներ՝ առանձին և հաջորդաբար: 
Բացի թելադրությունից (ավելի բարդ, քան «Դաշնամուր», «Լարային գործիքներ» մասնագիտացումների համար), սոլֆեջիոյի և երաժշտական գրագիտության բանավոր քննություններից, ընդունվողները գրավոր աշխատանք են կատարում երաժշտական գրագիտությունից, որն ընդգրկում է.
1.    տրանսպոզիցիայի (փոխադրման) օրինակ,
2.    տոնայնության մեջ ինտերվալների և ակորդների կառուցում և որոշում, 
3.    տրված հնչյունից ինտերվալների և ակորդների կառուցում և որոշում, 
4.    խմբավորում,
5.    քրոմատիկ գամմայի կառուցում (մաժոր և մինոր):
Գրավոր աշխատանքի կատարման համար հատկացվում է 45 րոպե:


3.    Դաշնամուր


«Երաժշտության տեսություն» և  «Երգչախմբավարություն» մասնագիտությունների գծով ընդունվողները ընդունելության քննություն են հանձնում «Դաշնամուր» առարկայից:
Դիմորդները պարտավոր են կատարել.
ա) մեկ էտյուդ,
բ) եռաձայն բնույթի պոլիֆոնիկ ստեղծագործություն,
գ) խոշոր ձևի մեկ ստեղծագործություն (ռոնդո, վարիացիաներ, սոնատի կամ կոնցերտի մեկ-երկու մաս),
դ) կանտիլենային բնույթի մեկ պիես: