2018-2019 ուստարվա դաշնամուրային բաժնի դասացուցակ 
 

օր

ժամ

Դաշնամուրային

I կուրս

կաբ

օր

ժամ

Դաշնամուրային

II կուրս

կաբ

 

 

I

1-2

Հանրահաշիվ

 

 

 

I

1-2

 

 

3-4

Հայ. Լեզու/ Հայ. գրակ.

 

3-4

Սոլֆեջիո Աղաջանյան Ա.

29

5-6

Երկրաչափություն/ ՏՀՏ

 

5-6

Արվ. պատմ. Պետրոսյան Ա.

67

7-8

ՏՀՏ

 

7-8

 

 

9-10

 

 

9-10

 

 

 

 

II

1-2

 

 

 

 

II

1-2

Ֆիզ.կուլտուրա

 

3-4

Սոլֆեջիո Մկրտչյան Հր.

28

3-4

Քիմիա

 

5-6

 

 

5-6

Հայ. պատմ

 

7-8

 

 

7-8

Հայ. Լեզու/ Հայ. գրակ.

 

9-10

 

 

9-10

 

 

 

 

III

1-2

 

 

 

 

III

1-2

 

 

3-4

Օտար լեզու

 

3-4

Հարմոնիա Հովհանիսյան Շ.

38

5-6

Ֆիզիկա/ ռուս. Լեզու

 

5-6

Արտ. եր. գրակ. Կիրակոսյան Մ.

42

7-8

Աշխարհագր.

 

7-8

Ժող. ստեղծ Մկրտչյան Հր.

28

9-10

 

 

9-10

 

 

 

 

IV

1-2

 

 

 

 

IV

1-2

 

 

3-4

Ֆիզ.կուլտուրա

 

3-4

 

 

5-6

ՆԶՊ

 

5-6

 

 

7-8

 

 

7-8

 

 

9-10

 

 

9-10

 

 

 

 

V

1-2

Արտ.եր. գրակ Սավկինա Վ.

36

 

 

V

1-2

 

 

3-4

Տեսություն Մարտիրոսյան Ա.

34

3-4

Հլ. խոսք. մշ.

5/6

5-6

 

 

5-6

Հսրկգ

3

7-8

 

 

7-8

Ռուս.լեզու/ Օտ. Լեզու(Ֆրանս)

 

9-10

 

 

9-10

 

 

 

 

 

 

 

օր

ժամ

Դաշնամուրային

III կուրս

կաբ

օր

ժամ

Դաշնամուրային

IV կուրս

կաբ

 

 

I

1-2

Ֆիզ.կուլտուրա

մ/դ

 

 

I

1-2

Վերլուծություն Բեյլերյան Ե.

27

3-4

Տնտ.հիմ

 

3-4

XX դ. եր. գրակ. Կիրակոսյան Մ.

42

5-6

Քաղ. Պաշտպ.

 

5-6

 

 

7-8

 

 

7-8

 

 

9-10

 

 

9-10

 

 

 

 

II

1-2

Արտ.եր. գրակ. Ավանեսովա Ի.

 

 

 

II

1-2

 

 

3-4

Հարմոնիա Մարտիրոսյան Ա.

28

3-4

Օտար լեզու

 

5-6

Մեթոդիկա Մ.-Իսրայելյան Ն.

 

5-6

Ռուս.լեզու

 

7-8

 

 

7-8

 

 

9-10

 

 

9-10

 

 

 

 

III

1-2

 

 

 

 

III

1-2

Էկոլոգիայի հիմ.

 

3-4

Սոլֆեջիո Աղաջանյան Ա.

29

3-4

Ֆիզ.կուլտուրա

մ/դ

5-6

Հայ.եր. գրակ. Խաչատրյան Ա.

35

5-6

 

 

7-8

 

 

7-8

 

 

9-10

 

 

9-10

 

 

 

 

IV

1-2

 

 

 

 

IV

1-2

 

 

3-4

 

 

3-4

 

 

5-6

 

 

5-6

 

 

7-8

 

 

7-8

 

 

9-10

 

 

9-10

 

 

 

 

V

1-2

 

 

 

 

V

1-2

 

 

3-4

 

 

3-4

Հարմոնիա Հովհաննիսյան Շ.

38

5-6

6/ Տնտ.հիմ

 

5-6

Սոլֆեջիո Զաքարյան Ա.

30

7-8

Հոգեբանություն

 

7-8

 

 

9-10

 

 

9-10

Վերլուծություն Բեյլերյան Ե.

27