Մասնագիտությունները Ուսուցման ձևը Ուսուցման տևողությունը Կրթության հիմքը Մասնագետի որակավորումը
0215 Երաժշտություն և կատարողական արվեստ
0215.01.5 Երգեցողություն առկա 4 տարի Հիմնական ընդհանուր, միջնակարգ /լրիվ/ ընդհանուր 0215.01.01.5 Երգիչ - կատարող
0215.02.5 Երգչախմբավարություն առկա 4 տարի Հիմնական ընդհանուր, միջնակարգ /լրիվ/ ընդհանուր 0215.02.01.5 Խմբավար - դասավանդող
0215.03.5 Երաժշտության տեսություն առկա 4 տարի Հիմնական ընդհանուր, միջնակարգ /լրիվ/ ընդհանուր 0215.03.01.5 Դասավանդող՝ երաժշտագիտական տեսական առարկաների

0215.06.5 Գործիքային և կատարողական արվեստ /ըստ գործիքների տեսակների/ առկա 4 տարի Հիմնական ընդհանուր, միջնակարգ /լրիվ/ ընդհանուր 0215.06.01.5 Երաժիշտ կատարող, դասավանդող /ըստ գործիքների տեսակների/

2020- 2020 ուստարվա ընդունելությունը կանցկացվի մրցութային կարգով

Քոլեջի շրջանավարտները ստանում են պետական նմուշի դիպլոմ:

Մանրամասն տեղեկություններին հետևեք հունիսի 15- ից: