Օտարերկրացիները, ըստ Հայաստանի Հանրապետության նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) եվ միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների ընդունելության կարգի, Քոլեջ կարող են ընդունվել՝ միայն վճարովի համակարգում: 

 

Հարգելի' դիմորդ

 այս տարի Երևանի Առնո Բաբաջանյանի

 անվան պետերաժշտամանկավարժական քոլեջ դիմում-հայտերը
 ներկայացվում են առցանց՝ հուլիսի 20-ից օգոստոսի 3-ը (ներառյալ) մինչև ժամը՝ 18:00

 dimord.emis.am կայքում։  

       Դիմում- հայտ ներկայացնելուց հետո, հայտագրման համակարգը տրամադրում է դիմորդին

 քննական թերթիկ, որտեղ նշված են քննության օրն ու ժամը: 

Քննության պետք է ներկայանալ ՔՆՆԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿՈՎ, անձնագրով (մինչև 16 տարեկան դիմորդը՝ ծննդյան վկայականով, եթե անձնագիր չունի) կամ զինվորական գրքույկով, կամ ՀՀ ոստիկանության բաժինների կողմից տրված համապատասխան ձևով:

                                                                  

 * Հարցերի համար զանգահարել` (+374)10285320, 091781370 հեռախոսահամարներով: Քննությանը ներկայանալ նշված ժամից 30 րոպե շուտ, ԿՏԱԿ- ի (հայտագրման համակարգի) կողմից տրամադրված ՔՆՆԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿՈՎ, անձնագրով (մինչև 16 տարեկան դիմորդը՝ ծննդյան վկայականով, եթե անձնագիր չունի) կամ զինվորական գրքույկով, կամ ՀՀ ոստիկանության բաժինների կողմից տրված համապատասխան ձևով:

• Քննությունների ժամանակացույցով նախատեսված օրն անհարգելի պատճառով քննությանը չներկայացած դիմորդին չի թույլատրվում մասնակցել հետագա քննություններին: Հարգելի պատճառով քննությանը չներկայացած դիմորդին, ընդունող հանձնաժողովի որոշմամբ, հնարավորություն է տրվում այն հանձնել, եթե տվյալ առարկայի քննությունները քոլեջում չեն ավարտվել:

 •Քոլեջը նվագակցող չի տրամադրում: Դիմորդը կարող է ներկայանալ իր նվագակցողի հետ (մեկ  անձ),ֆոնոգրամա օգտագործելու դեպքում ներկայանալ կամ սեփական նվագարկիչով, կամ կրիչով ( флешка), կամ CD սկավառակով: Հնարավոր է նաև ելույթ ունենալ առանց նվագակցողի: 

2020- 2021 ուստարվա ընդունելությունը կանցկացվի մրցութային կարգով ըստ

 մասնագիտությունների, հատկացված՝ անվճար և վճարովի տեղերի համապատասխան  

  2020-2021 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ 
ՔՆՆԱԿԱՆ  ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ

ԸՍՏ  ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ


0215.06.5  ԳՈՐԾԻՔԱՅԻՆ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏ «ԴԱՇՆԱՄՈՒՐ»


Դիմորդը պետք է կատարի՝

1.      Մեկ էտյուդ,

2.      Եռաձայն պոլիֆոնիկ ստեղծագործություն,

3.      Խոշոր կտավի ստեղծագործություն (ռոնդո, վարիացիաներ, սոնատի կամ կոնցերտի I կամ  II և III մասերը),

4.      Մեկ պիես (ցանկալի է՝ վիրտուոզ):

0215.06.5 ԳՈՐԾԻՔԱՅԻՆ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏ «ԼԱՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ»

Ջութակ, ալտ


Դիմորդը պետք է կատարի՝

1.      ա) Եռօկտավ երկու գամմա (մաժոր և մինոր) չափավոր տեմպով (լեգատո 4,    8, 12 և 24 հնչյուններով) և արպեջիո (լեգատոյի 1 և 2 հնչյուններով),

բ) Մաժոր և մինոր գամմաներ տերցիաներով, սեքստաներով և օկտավաներով՝ առաջին երեք դիրքերի (позиция) սահմաններում (լեգատո 1 և 2 հնչյուններով) չափավոր տեմպով,

2.      Էտյուդ,

3.      Խոշոր կտավի ստեղծագործություն (սոնատի կամ կոնցերտի I կամ II և III մասերը),

4.      Պիես (ցանկալի է՝ վիրտուոզ բնույթի):

Թավջութակ

Դիմորդը պետք է կատարի՝

1.      ա) Եռօկտավ երկու գամմա՝ մաժոր և մինոր, լեգատոյի 4, 8, և 16      հնչյուններով, արպեջիո չափավոր տեմպով,

բ) Մաժոր և մինոր գամմաներ տերցիաներով, սեքստաներով և      օկտավաներով՝ առաջին երեք  դիրքերի (позиция) սահմաններում, լեգատոյի 1 և 2 հնչյուններով, չափավոր տեմպով,

2.      Էտյուդ,

3.      Խոշոր կտավի ստեղծագործություն (սոնատի կամ կոնցերտի I կամ II և III մասերը),

4.      Մեկ պիես:

Կոնտրաբաս

Դիմորդը պետք է կատարի՝

1.      Գամմաներ՝ մաժոր և մինոր, 2 նշան ունեցող,

2.      Մեկ էտյուդ,

3.      Երկու պիես։

Տավիղ

Դիմորդը պետք է կատարի՝

1.      Երկու գամմա՝ մաժոր և մինոր, մինչև 4 նշան ունեցող, չափավոր տեմպով և մեծ արպեջիոներ՝ ձեռքերի հաջորդումով,

2.      Մեկ էտյուդ,

3.      Տարաբնույթ երկու պիես, որոնցից մեկը՝ դասական:

Կիթառ

Դիմորդը պետք է կատարի՝

1.      Մեկ էտյուդ,

2.      Երկու տարաբնույթ պիես,

3.      Խոշոր կտավի մեկ ստեղծագործություն։

0215.06.5 ԳՈՐԾԻՔԱՅԻՆ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏ «ՓՈՂԱՅԻՆ ԵՎ ՀԱՐՎԱԾԱՅԻՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ»

Փողային գործիքներ`Ֆլեյտա, հոբոյ, կլարնետ, սաքսոֆոն, ֆագոտ, շեփոր, տրոմբոն և այլ գործիքներ

Դիմորդը պետք է կատարի՝

1.      Գամմաներ՝ մաժոր և մինոր, մինչև 4 նշան ունեցող, ստակատո և լեգատո, համաչափ շարժմամբ, արպեջիոներ,

2.      Մեկ էտյուդ,

3.      Երկու պիես կամ ցիկլային ստեղծագործության մասեր։Հարվածային գործիքներ՝ քսիլոֆոն

Դիմորդը պետք է կատարի՝

1.      Գամմաներ՝ մաժոր և մինոր, մինչև 4 նշան ունեցեղ, արպեջիոներ միջին տեմպով,

2.      Մեկ էտյուդ,

3.      Երկու պիես կամ ցիկլային ստեղծագործության մասեր:

0215.06.5 ԳՈՐԾԻՔԱՅԻՆ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏ «ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ»

Քանոն

Դիմորդը պետք է կատարի՝

1.      Մեկ էտյուդ,

2.      Երկու տարաբնույթ պիես,

3.      Մեկ խոշոր կտավի  ստեղծագործություն (կոնցերտ, վարիացիա, ռապսոդիա, այլ)

Թառ, քյամանչա, ուդ, շվի, սանթուր

Դիմորդը պետք է կատարի՝

1.      Երկու տարաբնույթ պիես,

2.      Մեկ մեծածավալ ստեղծագործություն (վարիացիա, ֆանտազիա, այլ)։

Դուդուկ, բլուլ

Դիմորդը պետք է կատարի՝

1.      Երկու հայ ժողովրդական մեղեդի (մշակումներ),

2.      Երկու ռիթմիկ ստեղծագործություն (պարային բնույթի):


Դհոլ

Դիմորդը պետք է կատարի՝

1.      Ռիթմիկ պատկերներ (երկկոտորակներ, եռակոտորակներ, ռիթմիկ համադրումներ),

2.       Հանձնաժողովի կողմից տրվող ռիթմի ընթերցում ( պարզ և բարդ):


Ակորդեոն

Դիմորդը պետք է կատարի՝

1.      Մեկ էտյուդ,

2.      Երկու տարաբնույթ պիես,

3.      Մեկ խոշոր կտավի  ստեղծագործություն (ռոնդո, սոնատ , սոնատին, այլ)։


0215.01.5 ԵՐԳԵՑՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

(Դասական, ժողովրդական, Էստրադային)

«Երգեցողություն» բաժնի դիմորդը պետք է կատարի՝

1.      Երկու տարաբնույթ ստեղծագործություն,

2.      Հայ կոմպոզիտորի ստեղծագործություն,

3.      Արտասանել ոչ ծավալուն բանաստեղծություն։

* Դիմորդը պետք է անցած լինի բժշկական ստուգում ֆոնիատորի և լարինգոլոգի մոտ։


0215.02.5 «ԵՐԳՉԱԽՄԲԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ»


«Երգչախմբավարություն» մասնագիտության համար դիմորդը պիտի հանձնի ընդունելության քննություն «Սոլֆեջիո» առարկայից։

Քննությունը բաղկացած է երկու փուլից՝գրավոր և բանավոր։

 

Գրավոր

Գրել միաձայն թելադրություն մինչև 4 նշան ունեցող մաժոր (բնական, հարմենիկ) կամ մինոր (բնական, հարմոնիկ, մելոդիկ) տոնայնություններում, 8 տակտ ծավալով, քրոմատիզմներով: Չափերը՝ 2/4, 3/4, 4/4, 3/8: Ռիթմական բարդությունները՝ սինկոպաների պարզ տեսակներ, տրիոլներ, կետով նոտաներ, տասնվեցերորդականներ:

Թելադրվում է 10 անգամ, 25 րոպեի ընթացքում:

Բանավոր

Բանավոր փուլի պահանջները սահմանվում են ըստ երաժշտական դպրոցի 7-ամյա ուսուցման ծրագրի վերջնարդյունքների։

·         Հնչյուների տառային անվանումներ։

·         Ալտերացիայի նշաններ։

·         Օկտավների անվանումներ, գրառման ձևեր և դրանց ցուցադրում դաշնամուրով։

·         Դիատոնիկ և քրոմատիկ կիսատոներ և ամբողջ տոներ։

·         Էնհարմոնիկ հավասար հնչյուններ, ինտերվալներ։

·         Մետր, ռիթմ, չափ, տեմպ հասկացողությունները, դինամիկայի նշաններ։

·         Չափի հիմնական տեսակները: Պարզ, բարդ և խառը չափեր։

·         Տևողության բաժանման առահձնահատուկ ձևեր: Սինկոպա։

·         Տևողությունը երկարացնող նշաններ: Ձայնակարգ (լադ), տոնայնություն, գամմա, տետրախորդ, աստիճաններ։

·         Զուգահեռ, համանուն և էնհարմոնիկ հավասար տոնայնություններ։

·         Տոնայնությունների կվինտային շրջան։

·         Ինտերվալ: Կոնսոնանս և դիսոնանս ինտերվալներ։

·         Ինտերվալի շրջում։

·         Ակորդ: Մաժոր և մինոր եռահնչյուններ շրջվածքներով: Գլխավոր և օժանդակ եռահնչյուններ՝ շրջվածքներով:

·         Փոքրացված և մեծացված եռահնչյուններ լուծումներով։

·         Սեպտակորդ: Դոմինանտսեպտակորդ շրջվածքներով։

·         Յոթերորդ աստիճանի սեպտակորդ (փոքր և փոքրացրած)։

·         Երկրորդ աստիճանի սեպտակորդ։

·         Շեղում, համադրում, մոդուլյացիա։

·         Առաջին կարգի ազգակից տոնայնություններ։

·         Քրոմատիկ մաժոր և մինոր գամմաներ։

·         Պարբերություն, նախադասություն, ֆրազ, մոտիվ։

·         Մելիզմներ։

1.Երգել մաժոր (բնական և հարմոնիկ), մինոր (բնական, հարմոնիկ և մելոդիկ) գամմաններ մինչև 5-6 նշան:

2. Երգել տոնայնության մեջ

ա) աստիճաններ, դիատոնիկ ինտերվալներ,

բ)  եռատոներ և բնորոշ ինտերվալներ՝ լուծումներով,

գ) ակորդներ, գլխավոր և օժանդակ աստիճանների եռահնչյուններ շրջվածքներով,

դ) փքց 35 և մծց 35, D7 և շրջվածքները, փոքր և փոքրացված ձգտող VII7:

3. Երգել հնչյունից

ա) դիատոնիկ ինտերվալներ՝ վեր և վար, մաժոր և մինոր եռահնչյուններ, սեքստակորդներ, կվարտսեքստակորդներ,

բ) դեպի վեր՝ եռատոներ, բնորոշ ինտերվալներ լուծումներով,

գ) փքց 35 և մծց 35, D7 և շրջվածքները, փոքր և փոքրացված ձգտող VII7, և տոնայնությունների որոշմամբ:

4. Նոտային տեքստի հանպատրաստի երգեցողություն:

5. Լսողությամբ որոշել.

ա) լադեր՝ մաժոր (երկու տեսակ), մինոր (երեք տեսակ), առանձին տետրախորդներ, աստիճաններ,

բ) ինտերվալներ և ակորդներ՝ առանձին և հաջորդաբար:


215.03.5     «ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ»


«ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ» մասնագիտության համար դիմորդը պիտի հանձնի ընդունելության քննություն «Սոլֆեջիո» առարկայից։

Քննությունը բաղկացած է երկու փուլերից՝ գրավոր և բանավոր։

Գրավոր

Գրել միաձայն թելադրություն մինչև 5 նշան ունեցեղ մաժոր (բնական, հարմենիկ) կամ մինոր (բնական, հարմոնիկ, մելոդիկ) տոնայնություններում, 8 տակտ ծավալով, քրոմատիզմներով: Չափերը՝ 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8: Ռիթմական բարդություններ՝ սինկոպաների պարզ տեսակներ, տրիոլներ, կետով նոտաներ, տասնվեցերորդականներ:

Թելադրվում է 10 անգամ, 25 րոպեի ընթացքում:

Բանավոր

Բանավոր փուլի պահանջները սահմանվում են  երաժշտական դպրոցի 7-ամյա ուսուցման ծրագրի ծավալով

·         Հնչյուների տառային անվանումներ։

·         Ալտերացիայի նշաններ։

·         Օկտավների անվանումներ, գրառման ձևեր և դրանց ցուցադրում դաշնամուրով։

·         Դիատոնիկ և քրոմատիկ կիսատոներ և ամբողջ տոներ։

·         Էնհարմոնիկ հավասար հնչյուններ, ինտերվալներ։

·         Մետր, ռիթմ, չափ, տեմպ հասկացողությունները, դինամիկայի նշաններ։

·         Չափի հիմնական տեսակները: Պարզ, բարդ և խառը չափեր։

·         Տևողության բաժանման առահձնահատուկ ձևեր: Սինկոպա։

·         Ձայնակարգ, տոնայնություն, գամմա, տետրախորդ, աստիճաններ։

·         Զուգահեռ, համանուն և էնհարմոնիկ հավասար տոնայնություններ։

·         Տոնայնությունների կվինտային շրջան։

·         Ինտերվալ: Կոնսոնանս և դիսոնանս ինտերվալներ։

·         Ինտերվալի շրջում։

·         Ակորդ: Մաժոր և մինոր եռահնչյուններ շրջվածքներով: Գլխավոր և օժանդակ եռահնչյուններ՝ շրջվածքներով:

·         Փոքրացված և մեծացված եռահնչյուններ լուծումներով։

·         Սեպտակորդ: Դոմինանտսեպտակորդ շրջվածքներով։

·         Յոթերորդ աստիճանի սեպտակորդ (փոքր և փոքրացրած)։

·         Երկրորդ աստիճանի սեպտակորդ։

·         Շեղում, համադրում, մոդուլյացիա։

·         Առաջին կարգի ազգակից տոնայնություններ։

·         Քրոմատիկ մաժոր և մինոր գամմաներ։

·         Միջնադարյան ձայնակարգեր: Պենտատոնիկա։

·         Մեղեդի: Մեղեդու շարժման չևերը։

·         Պարբերություն, նախադասություն, ֆրազ, մոտիվ։

·         Մելիզմներ։

·         Մեղեդու տոնայնական փոխադրումներ։

1. Երգել մաժոր (բնական և հարմոնիկ), մինոր (բնական, հարմոնիկ և մելոդիկ) գամմաններ, մինչև 7 նշան ունեցող:

2. Երգել տոնայնության մեջ

ա) աստիճաններ, դիատոնիկ ինտերվալներ,

բ)  եռատոներ և բնորոշ ինտերվալներ՝ լուծումներով,

գ) ակորդներ, գլխավոր և օժանդակ աստիճանների եռահնչյուններ շրջվածքներով

դ) փքց 35 և մծց 35, D7 և շրջվածքները, փոքր և փոքրացված ձգտող VII7, (II7 ) լուծումներով:

3. Երգել հնչյունից

ա) դիատոնիկ ինտերվալներ՝ վեր և վար, մաժոր և մինոր եռահնչյուններ, սեքստակորդներ, կվարտսեքստակորդներ,

բ) դեպի վեր՝ եռատոներ, բնորոշ ինտերվալներ՝ լուծումներով:

գ) փքց 35 և մծց 35, D7 և շրջվածքները, փոքր և փոքրացված ձգտող VII7, (II7)՝ լուծումներով և տոնայնությունների որոշմամբ:

4.Նոտային տեքստի թերթից երգեցողություն:

5.Լսողությամբ որոշել.

ա) լադեր՝ մաժոր (երկու տեսակ), մինոր (երեք տեսակ), առանձին տետրախորդներ, աստիճաններ,

բ) ինտերվալներ և ակորդներ՝ առանձին և հաջորդաբար: