ԵՐԵՒԱՆԻ ԱՌՆՈ ԲԱԲԱՋԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ԵՐԱԺՇՏԱՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋ ՊՈԱԿ


                        

Օտարերկրյա քաղաքացիները, ըստ Հայաստանի Հանրապետության նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) 

և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների ընդունելության կարգի,

 Քոլեջ կարող են ընդունվել՝ վճարովի համակարգում: 2020-2021 ուսումնական տարվա ընդունելություն


Հարգելի' դիմորդ

 Այս տարի Երևանի Առնո Բաբաջանյանի անվան պետերաժշտամանկավարժական քոլեջ դիմում-հայտերը ներկայացվում են առցանց՝ հուլիսի 20-ից օգոստոսի 3-ը (ներառյալ) մինչև ժամը՝18:00 dimord.emis.am կայքում։  

       Դիմում- հայտ ներկայացնելուց հետո, հայտագրման համակարգը տրամադրում է դիմորդին քննական թերթիկ, որտեղ նշված են քննության օրն ու ժամը: 


                       2020- 2021 ուստարվա ընդունելությունը կանցկացվի մրցութային կարգով ըստ


                    մասնագիտությունների, հատկացված՝ անվճար և վճարովի տեղերի համապատասխան 

                                                                                     


2020-2021 ուսումնական տարվա ընդունելության քննությունների 

 

Ժամանակացույց


Հիշեցում

Քննության  ներկայանալ քննական թերթիկով, անձը հաստատող փաստաթղթով (անձնագրով, իսկ մինչև 16 տարեկան դիմորդը՝ ծննդյան վկայականով, եթե անձնագիր չունի, կամ զինվորական գրքույկով, կամ ՀՀ ոստիկանության բաժինների կողմից տրված համապատասխան ձևով):                                

 Քննությունների ժամանակացույցով նախատեսված օրն անհարգելի պատճառով քննությանը չներկայացած դիմորդին չի թույլատրվում մասնակցել հետագա քննություններին: Հարգելի պատճառով քննությանը չներկայացած դիմորդին, ընդունող հանձնաժողովի որոշմամբ, հնարավորություն է տրվում այն հանձնել, եթե տվյալ առարկայի քննությունները քոլեջում չեն ավարտվել:

 Քոլեջը նվագակցող չի տրամադրում: Դիմորդը կարող է ներկայանալ իր նվագակցողի հետ (մեկ  անձ),ֆոնոգրամա օգտագործելու դեպքում ներկայանալ կամ սեփական նվագարկիչով, կամ կրիչով ( флешка), կամ CD սկավառակով: Հնարավոր է նաև ելույթ ունենալ առանց նվագակցողի:

  Հարցերի համար զանգահարել` (+374)10285320, 091781370 հեռախոսահամարներով:


   

  ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՌՆՈ ԲԱԲԱՋԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՐԱԺՇՏԱՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋ

  2020-2021 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ 

  ՄՐՑՈՒՅԹԻ  ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

   


  2020-2021 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ  ՔՆՆԱԿԱՆ  ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ

  ԸՍՏ  ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ


  0215.06.5  ԳՈՐԾԻՔԱՅԻՆ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏ «ԴԱՇՆԱՄՈՒՐ»


  Դիմորդը պետք է կատարի՝

  1.      Մեկ էտյուդ,

  2.      Եռաձայն պոլիֆոնիկ ստեղծագործություն,

  3.      Խոշոր կտավի ստեղծագործություն (ռոնդո, վարիացիաներ, սոնատի կամ կոնցերտի I կամ  II և III մասերը),

  4.      Մեկ պիես (ցանկալի է՝ վիրտուոզ):

  0215.06.5 ԳՈՐԾԻՔԱՅԻՆ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏ «ԼԱՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ»

  Ջութակ, ալտ


  Դիմորդը պետք է կատարի՝

  1.      ա) Եռօկտավ երկու գամմա (մաժոր և մինոր) չափավոր տեմպով (լեգատո 4,    8, 12 և 24 հնչյուններով) և արպեջիո (լեգատոյի 1 և 2 հնչյուններով),

  բ) Մաժոր և մինոր գամմաներ տերցիաներով, սեքստաներով և օկտավաներով՝ առաջին երեք դիրքերի (позиция) սահմաններում (լեգատո 1 և 2 հնչյուններով) չափավոր տեմպով,

  2.      Էտյուդ,

  3.      Խոշոր կտավի ստեղծագործություն (սոնատի կամ կոնցերտի I կամ II և III մասերը),

  4.      Պիես (ցանկալի է՝ վիրտուոզ բնույթի):

  Թավջութակ

  Դիմորդը պետք է կատարի՝

  1.      ա) Եռօկտավ երկու գամմա՝ մաժոր և մինոր, լեգատոյի 4, 8, և 16      հնչյուններով, արպեջիո չափավոր տեմպով,

  բ) Մաժոր և մինոր գամմաներ տերցիաներով, սեքստաներով և      օկտավաներով՝ առաջին երեք  դիրքերի (позиция) սահմաններում, լեգատոյի 1 և 2 հնչյուններով, չափավոր տեմպով,

  2.      Էտյուդ,

  3.      Խոշոր կտավի ստեղծագործություն (սոնատի կամ կոնցերտի I կամ II և III մասերը),

  4.      Մեկ պիես:

  Կոնտրաբաս

  Դիմորդը պետք է կատարի՝

  1.      Գամմաներ՝ մաժոր և մինոր, 2 նշան ունեցող,

  2.      Մեկ էտյուդ,

  3.      Երկու պիես։

  Տավիղ

  Դիմորդը պետք է կատարի՝

  1.      Երկու գամմա՝ մաժոր և մինոր, մինչև 4 նշան ունեցող, չափավոր տեմպով և մեծ արպեջիոներ՝ ձեռքերի հաջորդումով,

  2.      Մեկ էտյուդ,

  3.      Տարաբնույթ երկու պիես, որոնցից մեկը՝ դասական:

  Կիթառ

  Դիմորդը պետք է կատարի՝

  1.      Մեկ էտյուդ,

  2.      Երկու տարաբնույթ պիես,

  3.      Խոշոր կտավի մեկ ստեղծագործություն։

  0215.06.5 ԳՈՐԾԻՔԱՅԻՆ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏ «ՓՈՂԱՅԻՆ ԵՎ ՀԱՐՎԱԾԱՅԻՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ»

  Փողային գործիքներ`Ֆլեյտա, հոբոյ, կլարնետ, սաքսոֆոն, ֆագոտ, շեփոր, տրոմբոն և այլ գործիքներ

  Դիմորդը պետք է կատարի՝

  1.      Գամմաներ՝ մաժոր և մինոր, մինչև 4 նշան ունեցող, ստակատո և լեգատո, համաչափ շարժմամբ, արպեջիոներ,

  2.      Մեկ էտյուդ,

  3.      Երկու պիես կամ ցիկլային ստեղծագործության մասեր։  Հարվածային գործիքներ՝ քսիլոֆոն

  Դիմորդը պետք է կատարի՝

  1.      Գամմաներ՝ մաժոր և մինոր, մինչև 4 նշան ունեցեղ, արպեջիոներ միջին տեմպով,

  2.      Մեկ էտյուդ,

  3.      Երկու պիես կամ ցիկլային ստեղծագործության մասեր:

  0215.06.5 ԳՈՐԾԻՔԱՅԻՆ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏ «ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ»

  Քանոն

  Դիմորդը պետք է կատարի՝

  1.      Մեկ էտյուդ,

  2.      Երկու տարաբնույթ պիես,

  3.      Մեկ խոշոր կտավի  ստեղծագործություն (կոնցերտ, վարիացիա, ռապսոդիա, այլ)

  Թառ, քյամանչա, ուդ, շվի, սանթուր

  Դիմորդը պետք է կատարի՝

  1.      Երկու տարաբնույթ պիես,

  2.      Մեկ մեծածավալ ստեղծագործություն (վարիացիա, ֆանտազիա, այլ)։

  Դուդուկ, բլուլ

  Դիմորդը պետք է կատարի՝

  1.      Երկու հայ ժողովրդական մեղեդի (մշակումներ),

  2.      Երկու ռիթմիկ ստեղծագործություն (պարային բնույթի):


  Դհոլ

  Դիմորդը պետք է կատարի՝

  1.      Ռիթմիկ պատկերներ (երկկոտորակներ, եռակոտորակներ, ռիթմիկ համադրումներ),

  2.       Հանձնաժողովի կողմից տրվող ռիթմի ընթերցում ( պարզ և բարդ):


  Ակորդեոն

  Դիմորդը պետք է կատարի՝

  1.      Մեկ էտյուդ,

  2.      Երկու տարաբնույթ պիես,

  3.      Մեկ խոշոր կտավի  ստեղծագործություն (ռոնդո, սոնատ , սոնատին, այլ)։


  0215.01.5 ԵՐԳԵՑՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

  (Դասական, ժողովրդական, Էստրադային)

  «Երգեցողություն» բաժնի դիմորդը պետք է կատարի՝

  1.      Երկու տարաբնույթ ստեղծագործություն,

  2.      Հայ կոմպոզիտորի ստեղծագործություն,

  3.      Արտասանել ոչ ծավալուն բանաստեղծություն։

  * Դիմորդը պետք է անցած լինի բժշկական ստուգում ֆոնիատորի և լարինգոլոգի մոտ։


  0215.02.5 «ԵՐԳՉԱԽՄԲԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ»


  «Երգչախմբավարություն» մասնագիտության համար դիմորդը պիտի հանձնի ընդունելության քննություն «Սոլֆեջիո» առարկայից։

  Քննությունը բաղկացած է երկու փուլից՝գրավոր և բանավոր։

   

  Գրավոր

  Գրել միաձայն թելադրություն մինչև 4 նշան ունեցող մաժոր (բնական, հարմենիկ) կամ մինոր (բնական, հարմոնիկ, մելոդիկ) տոնայնություններում, 8 տակտ ծավալով, քրոմատիզմներով: Չափերը՝ 2/4, 3/4, 4/4, 3/8: Ռիթմական բարդությունները՝ սինկոպաների պարզ տեսակներ, տրիոլներ, կետով նոտաներ, տասնվեցերորդականներ:

  Թելադրվում է 10 անգամ, 25 րոպեի ընթացքում:

  Բանավոր

  Բանավոր փուլի պահանջները սահմանվում են ըստ երաժշտական դպրոցի 7-ամյա ուսուցման ծրագրի վերջնարդյունքների։

  ·         Հնչյուների տառային անվանումներ։

  ·         Ալտերացիայի նշաններ։

  ·         Օկտավների անվանումներ, գրառման ձևեր և դրանց ցուցադրում դաշնամուրով։

  ·         Դիատոնիկ և քրոմատիկ կիսատոներ և ամբողջ տոներ։

  ·         Էնհարմոնիկ հավասար հնչյուններ, ինտերվալներ։

  ·         Մետր, ռիթմ, չափ, տեմպ հասկացողությունները, դինամիկայի նշաններ։

  ·         Չափի հիմնական տեսակները: Պարզ, բարդ և խառը չափեր։

  ·         Տևողության բաժանման առահձնահատուկ ձևեր: Սինկոպա։

  ·         Տևողությունը երկարացնող նշաններ: Ձայնակարգ (լադ), տոնայնություն, գամմա, տետրախորդ, աստիճաններ։

  ·         Զուգահեռ, համանուն և էնհարմոնիկ հավասար տոնայնություններ։

  ·         Տոնայնությունների կվինտային շրջան։

  ·         Ինտերվալ: Կոնսոնանս և դիսոնանս ինտերվալներ։

  ·         Ինտերվալի շրջում։

  ·         Ակորդ: Մաժոր և մինոր եռահնչյուններ շրջվածքներով: Գլխավոր և օժանդակ եռահնչյուններ՝ շրջվածքներով:

  ·         Փոքրացված և մեծացված եռահնչյուններ լուծումներով։

  ·         Սեպտակորդ: Դոմինանտսեպտակորդ շրջվածքներով։

  ·         Յոթերորդ աստիճանի սեպտակորդ (փոքր և փոքրացրած)։

  ·         Երկրորդ աստիճանի սեպտակորդ։

  ·         Շեղում, համադրում, մոդուլյացիա։

  ·         Առաջին կարգի ազգակից տոնայնություններ։

  ·         Քրոմատիկ մաժոր և մինոր գամմաներ։

  ·         Պարբերություն, նախադասություն, ֆրազ, մոտիվ։

  ·         Մելիզմներ։

  1.Երգել մաժոր (բնական և հարմոնիկ), մինոր (բնական, հարմոնիկ և մելոդիկ) գամմաններ մինչև 5-6 նշան:

  2. Երգել տոնայնության մեջ

  ա) աստիճաններ, դիատոնիկ ինտերվալներ,

  բ)  եռատոներ և բնորոշ ինտերվալներ՝ լուծումներով,

  գ) ակորդներ, գլխավոր և օժանդակ աստիճանների եռահնչյուններ շրջվածքներով,

  դ) փքց 35 և մծց 35, D7 և շրջվածքները, փոքր և փոքրացված ձգտող VII7:

  3. Երգել հնչյունից

  ա) դիատոնիկ ինտերվալներ՝ վեր և վար, մաժոր և մինոր եռահնչյուններ, սեքստակորդներ, կվարտսեքստակորդներ,

  բ) դեպի վեր՝ եռատոներ, բնորոշ ինտերվալներ լուծումներով,

  գ) փքց 35 և մծց 35, D7 և շրջվածքները, փոքր և փոքրացված ձգտող VII7, և տոնայնությունների որոշմամբ:

  4. Նոտային տեքստի հանպատրաստի երգեցողություն:

  5. Լսողությամբ որոշել.

  ա) լադեր՝ մաժոր (երկու տեսակ), մինոր (երեք տեսակ), առանձին տետրախորդներ, աստիճաններ,

  բ) ինտերվալներ և ակորդներ՝ առանձին և հաջորդաբար:


  215.03.5     «ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ»


  «ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ» մասնագիտության համար դիմորդը պիտի հանձնի ընդունելության քննություն «Սոլֆեջիո» առարկայից։

  Քննությունը բաղկացած է երկու փուլերից՝ գրավոր և բանավոր։

  Գրավոր

  Գրել միաձայն թելադրություն մինչև 5 նշան ունեցեղ մաժոր (բնական, հարմենիկ) կամ մինոր (բնական, հարմոնիկ, մելոդիկ) տոնայնություններում, 8 տակտ ծավալով, քրոմատիզմներով: Չափերը՝ 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8: Ռիթմական բարդություններ՝ սինկոպաների պարզ տեսակներ, տրիոլներ, կետով նոտաներ, տասնվեցերորդականներ:

  Թելադրվում է 10 անգամ, 25 րոպեի ընթացքում:

  Բանավոր

  Բանավոր փուլի պահանջները սահմանվում են  երաժշտական դպրոցի 7-ամյա ուսուցման ծրագրի ծավալով

  ·         Հնչյուների տառային անվանումներ։

  ·         Ալտերացիայի նշաններ։

  ·         Օկտավների անվանումներ, գրառման ձևեր և դրանց ցուցադրում դաշնամուրով։

  ·         Դիատոնիկ և քրոմատիկ կիսատոներ և ամբողջ տոներ։

  ·         Էնհարմոնիկ հավասար հնչյուններ, ինտերվալներ։

  ·         Մետր, ռիթմ, չափ, տեմպ հասկացողությունները, դինամիկայի նշաններ։

  ·         Չափի հիմնական տեսակները: Պարզ, բարդ և խառը չափեր։

  ·         Տևողության բաժանման առահձնահատուկ ձևեր: Սինկոպա։

  ·         Ձայնակարգ, տոնայնություն, գամմա, տետրախորդ, աստիճաններ։

  ·         Զուգահեռ, համանուն և էնհարմոնիկ հավասար տոնայնություններ։

  ·         Տոնայնությունների կվինտային շրջան։

  ·         Ինտերվալ: Կոնսոնանս և դիսոնանս ինտերվալներ։

  ·         Ինտերվալի շրջում։

  ·         Ակորդ: Մաժոր և մինոր եռահնչյուններ շրջվածքներով: Գլխավոր և օժանդակ եռահնչյուններ՝ շրջվածքներով:

  ·         Փոքրացված և մեծացված եռահնչյուններ լուծումներով։

  ·         Սեպտակորդ: Դոմինանտսեպտակորդ շրջվածքներով։

  ·         Յոթերորդ աստիճանի սեպտակորդ (փոքր և փոքրացրած)։

  ·         Երկրորդ աստիճանի սեպտակորդ։

  ·         Շեղում, համադրում, մոդուլյացիա։

  ·         Առաջին կարգի ազգակից տոնայնություններ։

  ·         Քրոմատիկ մաժոր և մինոր գամմաներ։

  ·         Միջնադարյան ձայնակարգեր: Պենտատոնիկա։

  ·         Մեղեդի: Մեղեդու շարժման չևերը։

  ·         Պարբերություն, նախադասություն, ֆրազ, մոտիվ։

  ·         Մելիզմներ։

  ·         Մեղեդու տոնայնական փոխադրումներ։

  1. Երգել մաժոր (բնական և հարմոնիկ), մինոր (բնական, հարմոնիկ և մելոդիկ) գամմաններ, մինչև 7 նշան ունեցող:

  2. Երգել տոնայնության մեջ

  ա) աստիճաններ, դիատոնիկ ինտերվալներ,

  բ)  եռատոներ և բնորոշ ինտերվալներ՝ լուծումներով,

  գ) ակորդներ, գլխավոր և օժանդակ աստիճանների եռահնչյուններ շրջվածքներով

  դ) փքց 35 և մծց 35, D7 և շրջվածքները, փոքր և փոքրացված ձգտող VII7, (II7 ) լուծումներով:

  3. Երգել հնչյունից

  ա) դիատոնիկ ինտերվալներ՝ վեր և վար, մաժոր և մինոր եռահնչյուններ, սեքստակորդներ, կվարտսեքստակորդներ,

  բ) դեպի վեր՝ եռատոներ, բնորոշ ինտերվալներ՝ լուծումներով:

  գ) փքց 35 և մծց 35, D7 և շրջվածքները, փոքր և փոքրացված ձգտող VII7, (II7)՝ լուծումներով և տոնայնությունների որոշմամբ:

  4.Նոտային տեքստի թերթից երգեցողություն:

  5.Լսողությամբ որոշել.

  ա) լադեր՝ մաժոր (երկու տեսակ), մինոր (երեք տեսակ), առանձին տետրախորդներ, աստիճաններ,

  բ) ինտերվալներ և ակորդներ՝ առանձին և հաջորդաբար: