X

Ներբեռնել
  

 

 

 

 

Օտարերկրյա քաղաքացիները, ըստ Հայաստանի Հանրապետության նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների ընդունելության կարգի, Քոլեջ կարող են ընդունվել՝ վճարովի համակարգում

Օտարերկրյա /ոչ սփյուռքահայ/ քաղաքացիների համար ուսման վարձը, բոլոր բաժիններում, սահմանված է 500.000 (հինգ հարյուր  հազար) ՀՀ դրամ: