Արտակ Աղբալյան

ՀՀ ԿԳՆ նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության վարչության պետ, Լիազոր մարմնի ներկայացուցիչ, խորհրդի նախագահ 


Եղիշե Սարգսյան                                                             

Երևանի մշակույթի վարչության պետի տեղակալ, Հիմնադրի ներկայացուցիչ


 

Քնարիկ Մալխասյան

 

ՓՄՁ զարգացման ճյուղային ասոցիացիայի նախագահ,խորհրդի նախագահի տեղակալ


 Ջուլետտա Սահակյան         

Երևանի Ա. Բաբաջանյանի անվան պետական երաժշտամանկավարժական քոլեջի դասախոս, խորհրդի քարտուղար


 

Աննա Աղաջանյան

Երևանի Ա. Բաբաջանյանի անվան պետական երաժշտամանկավարժական քոլեջի ուսումնական գծով փոխտնօրեն


Արմինե Պողոսյան   
Երևանի Կ. Սարաջյանի անվան երաժշտական դպրոցի տնօրեն


Անահիտ Մարտիրոսյան

Մշակույթի աշխատողների արհմիության ճյուղային հանրապետական միություն. Չայկովսկու անվան երաժշտական միջնակարգ մասնագիտական դպրոցի արհմիության նախագահ, արհմիության ներկայացուցիչ


 

Կարինե Բաբայան         

                                                                        

 

Քանաքեռ-Զեյթուն զբաղվածության տարածքային կենտրոնի տնօրենի տեղակալ

 

 

Ինեսսա Փիլոյան

Երևանի Ա. Բաբաջանյանի անվան պետական երաժշտամանկավարժական քոլեջի ուսանող

 

 Էլիզա Ջրաղացպանյան


 Աննա Արզումանյան

Երևանի Ա. Բաբաջանյանի անվան պետական երաժշտամանկավարժական քոլեջի ուսանող

Երևանի Ա. Բաբաջանյանի անվան պետական երաժշտամանկավարժական քոլեջի ուսանող