X

Մասնագիտություն «ԴԱՇՆԱՄՈՒՐ»

Դաշնամուրային ամբիոնի վարիչ՝ Հարությունյան Իրինա Գրիգորի

Բացման տարեթիվ՝ 1967թ.

Մասնագիտության անվանում և համար

Ըստ գործիքների

Որակավորում

0215.06.5

Դաշնամուր

Դասավանդող - մասնագետ

 

Դասավանդվող առարկաներ

 

Հանրակրթական ավագ դպրոցի ընդհանուր հանրակրթական բաղադրիչի առարկաներ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ, ՍՈՑԻԱԼՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

1. Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ

2. Տնտեսագիտության հիմունքներ

3. Իրավունքի հիմունքներ

4. Քաղաքագիտության և սոցիոլոգիայի հիմունքներ

5. Պատմություն

6. Ռուսաց լեզու

7. Օտար լեզու

8. Ֆիզիկական կուլտուրա

9. Լանդշաֆտագիտության և էկոլոգիայի հիմունքներ

10. Քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ

իրավիճակների հիմնահարցեր

 

ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Հաղորդակցություն

2. Անվտանգություն և առաջին օգնություն

3. Համակարգչային օպերատորություն

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

1. Երաժշտության տեսություն

2. Սոլֆեջիո

3. Հարմոնիա առաջին մակարդակ

4. Հարմոնիա երկրորդ մակարդակ

5. Հարմոնիա երրորդ մակարդակ

6. Արտասահմանյան երաժշտական գրականություն

7. Հայ երաժշտական գրականություն

8. XX- րդ դարի երաժշտական գրականություն

9. Երաժշտական ստեղծագործությունների վերլուծութ.

10. Ժողովրդական ստեղծագործություն

11. Հոգեբանություն

12. Մանկավարժություն

13. Դաշնամուրի դասավանդման մեթոդիկա և Մանկավարժական պրակտիկա

 

ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

1. Կամերային համույթ

2. Մասնագիտություն և կատարողական պրակտիկա 

3. Դաշնամուրային համույթ

4. Նվագակցություն

Բաժնի իրադարձությունները

 

 

ՀԱՄԵՐԳ

2018 թվականի ապրիլի 25- ին քոլեջի «Արամ Խաչատրյան» դահլիճում տեղի ունեցավ դաշնամուրային բաժնի համերգ՝ նվիրված Հայաստանի Հանրապետության 100-ամյակին:

 

  Фото Ա.Բաբաջանյանի անվան պետերաժշտամանկավարժական քոլեջ. 
   
Фото Ա.Բաբաջանյանի անվան պետերաժշտամանկավարժական քոլեջ.

--------------------------------------------------------------------

ՎԱՐՊԵՏԱՑ ԴԱՍ

2018 թվականի ապրիլի  3- ին  քոլեջի մեծ դահլիճում տեղի ունեցավ Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի պրոռեկտոր, դաշնամուրային ամբիոնի պրոֆեսոր Վաղարշակ Հարությունյանի վարպետության դասը: