Enter Title

Add Content...Մասնագիտություն՝ «Երաժշտության տեսություն»
Երաժշտության տեսության ամբիոնի վարիչ՝ Շաքե Հովհաննեսի Հովհաննիսյան
Բացման տարեթիվ՝ 1967թ. 

Մասնագիտության անվանում և համար Ըստ բաժնի Որակավորում
0215.03.5 «ԵՐԱԺՇՏՈւԹՅԱՆ ՏԵՍՈւԹՅՈւՆ»  ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՂ՝ ԵՐԱԺՇՏԱՏԵՍԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻԴասավանդվող առարկաներ

ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉԻ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐ
1. Հայոց լեզու
2. Հայ գրականություն
3. Ռուսաց լեզու
4. Օտար լեզու
5. Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր
6. Երկրաչափություն
7. Ինֆորմատիկա և ՏՀՏ
1. Ֆիզիկա
8. Քիմիա
9. Կենսաբանություն
10. Աշխարհագրություն
11. Հայոց պատմություն
12. Հասարակագիտություն
13. ՆԶՊ

ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ՀՈւՄԱՆԻՏԱՐ,  ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
1. Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ
2. Տնտեսագիտության հիմունքներ
3. Քաղաքագիտության և սոցիոլոգիայի հիմունքներ
4. Իրավունքի հիմունքներ
5. Պատմություն
6. Ռուսաց լեզու
7. Օտար լեզու
8. Համակարգչային օպերատորություն
9. Լանդշաֆտագիտության և էկոլոգիայի հիմունքներ
10. Քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր
11. Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովում
12. Ֆիզկուլտուրա

ԸՆԴՀԱՆՈւՐ  ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
1. Սոլֆեջիոյի դասավանդման մեթոդիկա
2. Երաժշտական գրականության դասավանդման մեթոդիկա
3.Դաշնամուրային կատարողականություն
4.Արվեստի պատմություն
5. Հոգեբանություն
6. Մանկավարժություն

ՀԱՏՈւԿ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
1. Երաժշտության տարրական տեսություն
2. Սոլֆեջիո
3. Հարմոնիա
4.Երաժշտական ստեղծագործությունների վերլուծություն
5.Պոլիֆոնիա
6. Պոլիֆոնիա
7. XX դարի երաժշտական գրականություն
8.Հայ ժողովրդական երաժշտական ստեղծագործություն

9. Հայ երաժշտական գրականություն

10. Գործիքագիտություն

 11. Ռեֆերատ և կոլոքվիում

 

 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ

Երկու համալիր քննություն.

1. Երաժշտատեսական առարկաներ /«Երաժշտության տարրական տեսություն», «Հարմոնիա», «Երաժշտական ստեղծագործությունների վերլուծություն», «Պոլիֆոնիա» դասընթացներից/

2. Երաժշտական գրականություն /«Արտասահմանյան երաժշտական գրականություն», «XX դարի երաժշտական գրականություն», «Հայ ժողովրդական երաժշտական ստեղծագործություն», «Հայ երաժշտական գրականություն» դասընթացներից/

Բաժնի դասախոսներ՝
 

Ավանեսովա Իրինա ՌաՖայելի  
Ադամյան Ռուզան Տիգրանի
Բեյլերյան Ելենա Մկրտիչի
Գարսոյան Աննա Հարությունի
Զաքարյան Անահիտ Ժորայի        
Խաչատրյան Աիդա Արմենակի   
Կիրակոսյան Մարգարիտա Բագրատի
Հակոբյան Արմինե Աշոտի
Հարությունյան Հերմինե
Համբարյան Տիգրան Սամվելի 
Հովսեփյան Կարինե Ատոմի
Մարտիրոսյան Անահիտ Լևոնի
Մարգարյան Անահիտ Սուրենի
Մկրտչյան Հրիփսիկ Էմանուելի
Պետրոսյան Անի Ալբերտի   
Սամսոնյան Նունե Յուրիկի
Սավկինա Վերա Վալերիի
Սիմոնյան Օլյա Նորայրի