X
Add Content..Մասնագիտություն՝ «Երգչախմբավարություն»
Երգչախմբավարության ամբիոնի վարիչ՝ Նունե Եղիշեի Մելիքսեթյան
Բացման տարեթիվ՝ 1967թ. 


Մասնագիտության անվանում և համար Ըստ բաժնի Որակավորում
0215.02.5 «ԵՐԳՉԱԽՄԲԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ»  ԽՄԲԱՎԱՐ, ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՂԴասավանդվող առարկաներ

ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉԻ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐ
1. Հայոց լեզու
2. Հայ գրականություն
3. Ռուսաց լեզու
4. Օտար լեզու
5. Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր
6. Երկրաչափություն
7. Ինֆորմատիկա և ՏՀՏ
1. Ֆիզիկա
8. Քիմիա
9. Կենսաբանություն
10. Աշխարհագրություն
11. Հայոց պատմություն
12. Հասարակագիտություն
13. ՆԶՊ

ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ՀՈւՄԱՆԻՏԱՐ,  ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
1. Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ
2. Տնտեսագիտության հիմունքներ
3. Քաղաքագիտության և սոցիոլոգիայի հիմունքներ
4. Իրավունքի հիմունքներ
5. Պատմություն
6. Ռուսաց լեզու
7. Օտար լեզու
8. Համակարգչային օպերատորություն
9. Լանդշաֆտագիտության և էկոլոգիայի հիմունքներ
10. Քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր
11. Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովում
12. Ֆիզկուլտուրա

ԸՆԴՀԱՆՈւՐ  ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
1. Երաժշտության տարրական տեսություն
2. Սոլֆեջիո
3. Հարմոնիա
4. Երաժշտական ստեղծագործությունների վերլուծություն
5. Արտասահմանյան երաժշտական գրականություն
6. XX դարի երաժշտական գրականություն
7. Հայ ժողովրդական երաժշտական ստեղծագործություն
8. Հայ երաժշտական գրականություն
9. Արվեստի պատմություն
10. Հոգեբանություն
11. Մանկավարժություն
12. Սոլֆեջիոյի դասավանդման մեթոդիկա
13. Դաշնամուրային կատարողականություն
14. Վերադաշնակում

ՀԱՏՈւԿ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
1. Երգչախմբավարություն
2. Խմբերգային պարտիտուրի ընթերցում
3. Երգչախումբ
4. Երգչախմբագիտություն և երգչախմբի հետ աշխատանքի մեթոդիկա
5. Երգչախմբային դիրիժորություն և աշխատանք երգչախմբի հետ
6. Խմբերգային գրականությունԽմբերգային գրականություն
7. Խմբերգային գրականություն
8. Ձայնի մշակում

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ

Երկու համալիր քննություն հետևյալ հատուկ մասնագիտական դասընթացներից.

1. Երգչախմբավարություն

2. Երգչախմբագիտություն և երգչախմբի հետ աշխատանքի մեթոդիկա

Բաժնի դասախոսական կազմ՝

  1.    Մելիքսեթյան Նունե Եղիշեի
  2.    Անդրիասյան Մամիկոն Միշայի
  3.   Պապյան Ռուզաննա Վարդանի       
  4.   Հովհաննիսյան Քրիստինե Արսենի    
  5.   Առաքելյան Էմմա Հարությունի