X
Մասնագիտություն՝ «Փողային և հարվածային գործիքներ»
Փողային և հարվածային ցիկլի հանձնաժողովի նախագահ՝ Հրազդան Ժորայի Սարգսյան
Բացման տարեթիվ՝ 1967թ. 

Մասնագիտության անվանում և համար Ըստ գործիքների Որակավորում
0215.06.01.5 փողային և հարվածային Դասավանդող - մասնագետԴասավանդվող առարկաներ

ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉԻ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐ
1. Հայոց լեզու
2. Հայ գրականություն
3. Ռուսաց լեզու
4. Օտար լեզու
5. Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր
6. Երկրաչափություն
7. Ինֆորմատիկա և ՏՀՏ
1. Ֆիզիկա
8. Քիմիա
9. Կենսաբանություն
10. Աշխարհագրություն
11. Հայոց պատմություն
12. Հասարակագիտություն
13. ՆԶՊ

ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ՀՈւՄԱՆԻՏԱՐ,  ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
1. Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ
2. Տնտեսագիտության հիմունքներ
3. Քաղաքագիտության և սոցիոլոգիայի հիմունքներ
4. Իրավունքի հիմունքներ
5. Պատմություն
6. Ռուսաց լեզու
7. Օտար լեզու
8. Համակարգչային օպերատորություն
9. Լանդշաֆտագիտության և էկոլոգիայի հիմունքներ
10. Քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր
11. Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովում
12. Ֆիզկուլտուրա

ԸՆԴՀԱՆՈւՐ  ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
1. Երաժշտության տարրական տեսություն
2. Սոլֆեջիո
3. Հարմոնիա
4. Երաժշտական ստեղծագործությունների վերլուծություն
5. Արտասահմանյան երաժշտական գրականություն
6. XX դարի երաժշտական գրականություն
7. Հայ ժողովրդական երաժշտական ստեղծագործություն
8. Հայ երաժշտական գրականություն
9. Արվեստի պատմություն
10. Հոգեբանություն
11. Մանկավարժություն
12. Լարային գործիքների դասավանդման մեթոդիկա
13. Դաշնամուրային կատարողականություն

ՀԱՏՈւԿ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
1. Մասնագիտություն և կատարողական պրակտիկա
2. Նվագախումբ
3. Համույթ

Մանկավարժական պրակտիկա

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ
Երկու քննություն հետևյալ հատուկ մասնագիտական դասընթացներից. 
1. Մասնագիտություն և կատարողական պրակտիկա
2. Համույթ

 

Դասախոսներ՝
1. Մանուկյան Նարեկ Սարգսի
2. Արշակյան Ֆելիքս Վաղարշակի