Փոխտնօրեն ուսումնական աշխատանքների գծով 
Աննա Աղաջանյան 

Փոխտնօրեն վարչատնտեսական աշխատանքների գծով 
Տիգրան Ադամյան 

Տնօրենի օգնականներ
Սաթենիկ Շահինյան 
Անի Ղամբարյան

Գլխավոր հաշվապահ
Ջուլետտա Բաբախանյան

Հաշվապահ
Հասմիկ Սողոյան

Գանձապահ
Աննա Մարկոսյան

Կադրերի տեսուչ 
Անահիտ Հովհաննիսյան

Գրադարանի վարիչ
Էրա Ավետիսյան
 /գրադարանավարներ/
Էրա Ավետիսյան
Կարինե Ղազարյան

Կարիերայի բաժնի պատասխանատու
Նունե Սամսոնյան

Ներքին որակի ապահովման պատասխանատու
Լիլիթ Մարտիրոսյան

Պետական գնումների գծով մասնագետ
Հովհաննես Հարությունյան

Ուսումնական մասի քարտուղար 
Հասմիկ Մխչյան

Պարետ
Սվետլանա Գրիգորյան

Զինվորական ղեկավար, շտաբի պետ
Մայոր Անդրանիկ Ավետիսյան

Ֆիզիկական կուլտուրայի զեկավար
Ռաֆաել Մանուկյան

Արխիվավար
Անուշ Բաղրամյան

Լաբորանտ
Լիլիթ Գրիգորյան

Գործակարգավար
Ռոզա Մարգարյան

Քարտուղար, համակարգչային օպերատոր
Էմմա Ջավադյան